חוות דעת מקצועית ואמינה 

ירידת ערך

"ערך השוק של נכס נגזר מתפיסת הבריות את תועלתו עבורם
את שלמותו החזותית ואף האסתטית שבו" (ציטוט מפס"ד בעליון 3577/93)

בכדי לקבוע אם ליקויי הבניה שהתגלו במבנה מהווה עילה לדרישת פיצוי על ירידת ערך הנכס
נדרש להבדיל בין ליקויים / נזקים מבניים שהם ברי תיקון לליקויים שאינם ברי תיקון.

1. יש נזקים/ ליקויים ברי תיקון אך מותירים את הנכס לאחר התיקון עם מום / פגם גלוי / שם רע לנכס.
2. יש נזקים/ ליקויים ברי תיקון אך אין כדאיות כלכלית לבצע את התיקון.

סיבות מוצדקת לירידת ערך בנכס נדלן:

כאשר קיימים במבנה ליקויי בניה הגורמים לנזקים מבניים או לנזקים חזותיים והנכס כולו או חלקו נותר עם פגם למשך חייו.

כאשר קיימים במבנה ליקויי בניה הגורמים לנזקים מבניים כאשר נשללת ממנו הנאה מלאה מהנכס.

ולשם כך נדרש להכין:

חוות דעת שמאית

לבדיקת ירידת ערך

לשיחת ייעוץ
ויצירת קשר

כתובת המשרד: רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

כתובת המשרד: 
רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

גלילה לראש העמוד