חוות דעת מקצועית ואמינה 

ליקויי בנייה

ליקויי בניה שנוצרים במהלך עבודות הבניה ונסתרים מהעין מתגלים בגמר הבניה, לאחר המסירה או במהלך השימוש במבנה.
ליקויי הבניה הינם רבים ושונים:

 • ליקויים בשלד המבנה המתבטא בין היתר בסדקים
 • במערכות האיטום ואינסטלציה המתבטא ברטיבות ובנזק תוצאתי בחלקי שונים במבנה.
 • תחושת אי נוחות בעת השימוש במבנה כתוצאה מתכנון לקוי, ליקויים ופגמים במערכות הריצוף והחיפוי.
 • בשקיעת או התנתקות של מרצפות, נפילת אריחים, סדקים בחיפוי טיח מערכות תשתית לקויות בפיתוח.
 • קווי ניקוז שדולפים וגורמים לפגיעה בתשתיות עוד רבים אחרים.

ליקויי הבניה נחלקים לשלוש גורמים מרכזיים:

 1. כשל בתכנון, פרט ביצוע שגוי או מפרט טכני שגוי או חסר ואי ידיעה או הבנה של התקנים ותקנות התכנון והבניה.
 2. ביצוע שגוי שנגרם מחוסר ידע או הבנה של התקנים, מחוסר תיאום בין בעלי מקצוע שונים.
 3. שימוש בחומרים או מוצרים פגומים או באיכות ירודה שלא תואמים את הנדרש לקבלת התוצאה המבוקשת.

כשל בתכנון

טעויות בתכנון ואי התאמה לתקנות או לתקנים נובע לרוב כתוצאה ממחוסר ידע עדכני הנדרש לתכנון בכדי לקבל תוצאה טובה ואיכותית של מוצר בניה או שיפוץ התאמה לתקנות התכנון והבניה ולתקנים. שימוש בתכנון המבוסס על פרטי ביצוע שאינם תואמים את השטח או ביצוע עבודות ללא תכנון ואלתור פרטי ביצוע שאינם מצויים בשום תקן או תקנה. תכנון לויטביצוע העבודות באמצעות בעלי מקצוע המבצעים את העבודה ללא תכנון הנדסי. תוך הסתמכות על ידע אישי ותכניות מפרויקטים אחרים שאינם תואמים למבנה.

ביצוע שגוי

ליקויים בעבודות הבניה נובע בעיקר מכוח עבודה לא מיומן שפועל בתחום הבניה. ביצוע שגוי שתוצאתו כשל בתוצאת המוצר הסופי נובע מעובדים לא מקצועיים, חסרי ידע בתהליכי עבודה נכונים ושיטות עבודה שאינם תואמות את התכנון, דרישות התקן, או הוראות היצרן. ליקוי בניה יכול שיתפתח כתוצאה מחוסר תיאום בין בעלי מקצוע וגרימת נזק לעבודות בתהליך בניה. ביצוע עבודות ללא הכנה מתאימה של השטח יוצרת ליקויים ותוצאת עבודה שלתקן אותה לאחר מכן נדרשים משאבים רבים.

חומרים או מוצרים פגומים

שימוש בחומרי בניה לקויים, פגומים או שאינם תואמים את ייעודם המקורי או את מקום השימוש בהם. שימוש בחומרים או מוצרים באיכות ירודה או ברמת שחיקה גבוהה. שימוש בחומרים או מוצרים שאינה מיושמים בשטח בהתאם הנחיות היצרן. שימוש בחומרים / מוצרים שנפגעים כתוצאה משימוש לא נכון או פוגע.

דרכים לטיפול בליקויים

 1. לסווג ולאפיין את הליקוי הקיים.
 2. לבדוק את הסיבה / הגורם לליקוי.
 3. בדיקה והשוואת המבוצע ביחס לדרישות התכנון, המפרטים התקנים ותקנות התכנון והבניה.
 4. לקבוע את הגורם אחראי ליצירת הליקוי .
 5. לבדוק, לתכנן ולקבוע את הדרכים לטיפול בליקוי ובנזק תוצאתי אם קיים.
 6. לכמת ולתמחר את העלות לתיקון הליקוי ונזק תוצאתי הנובע מכשל.
 7. קביעת עלות הטיפול בליקוי ומשך הזמן הנדרש לביצועו

לשיחת ייעוץ
ויצירת קשר

כתובת המשרד: רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

כתובת המשרד: 
רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

גלילה לראש העמוד