חוות דעת מקצועית ואמינה 

מחלוקות כספיות

כידוע בענף הבניה, ביחסים שבין מזמין לקבלן, או בין קבלן משנה לספק שירות, מתפתחים מחלוקות וסכסוכים כספיים רבים, בין היתר מהסיבות הבאות:

  • מחלוקת בעריכת חשבון כספי על רקע שינויים ותוספות במהלך הבניה.
  • פרשנות או הבנה שונה של הסכם / חוזה בניה.
  • טענות על ליקויי בניה הנובעים.
  • שינויים ועיכובים בלוחות הזמנים במהלך הפרויקט.

בהעדר הסכמה בין הצדדים לסכסוך, ימונה מהנדס מומחה מקצועי ומנוסה
המביא אל שולחן הדיונים נקודת מבט אובייקטיבית לטענות השונות שבמחלוקת.

ניסיון המשרד ב-13 שנים האחרונות בהכנה והגשה של חוות דעת כמומחה הממונה מטעם בתי המשפט השונים 
וכמומחה בתיקים פרטיים מאחד הצדדים לסכסוך

הביא להכרעות שיפוטיות ולפשרה בהליכי יישוב סכסוכים

להלן הנושאים שבמומחיות המשרד :

מחלוקת כתוצאה מליקויי בניה

- ליקויי בניה מסיבות תכנון
- ליקויי בניה מסיבות ביצוע
- ליקויי בניה מחומרים / מוצרי בניה

מחלוקת כתוצאה משינויים בלוח הזמנים

- התחשבנות בגין שינויים בלוחות הזמנים במהלך הפרויקט – פיצוי / זיכוי
- ניתוח עיכובים בפרויקט בניה וקביעת גורמים אחראיים.
- ניתוח נזק תוצאתי ממתן הוראות שינויים בהיקף העבודה והשפעתם על לוח הזמנים.
- מיפוי ואיתור גורמים שורשיים לשיבושים, עיכובים וחוסר יעילות בעבודה ובהתקדמות בלוח הזמנים.

מחלוקת בחשבונות

- התחשבנות על סעיפי עבודה והתאמה למפרט החוזי, חשבונות חלקיים ובחשבון סופי של פרויקט בניה.
- התחשבנות בגין שינויים, תוספות ועבודות החורגות ממסגרת החוזה.
- חישוב עלויות הפסקת עבודה של קבלן מסיבות שונות.
- חישוב עלויות הכרוכות בביצוע השלמות עבודה וסיום פרויקט לאחר טיפול במחדלים שהביאו להפסקת העבודה.

לשיחת ייעוץ
ויצירת קשר

גלילה לראש העמוד