הגיע הזמן לפתור את המחלוקת המשפטית
עם חוות דעת מקצועית ואמינה

יוסי לזר

הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

0
שנות ניסיון בחוות דעת לבתי משפט
0
שנות ניסיון בענף הבנייה
0
תיקים שטופלו על ידינו

מהנדס ושמאי מומחה מטעם בתי המשפט

בעשור האחרון רוב התיקים אשר מתנהלים במשרדנו הינם מינויים מטעם בתי המשפט השלום והמחוזי באזור הצפון והמרכז:
חיפה, נצרת, קריות, צפת, בית שאן, חדרה ותל אביב.

מינויים הנוגעים למחלוקות כספיות בין דיירים ליזמים וקבלנים הנוגעים לליקויי בנייה, בין קבלנים וקבלני משנה הנוגעים להתחשבנות ועבודות.
 נזקי רטיבות, תביעות ביטוח, ירידת ערך ועוד.

מיישרים קו

לפי התקן הישראלי
ותקנות התכנון והבנייה

חוות דעת בשמאות מקרקעין

מעוניינים למכור או לרכוש נכס מקרקעין - בדיקת כדאיות :

 • הערכת שווי לנכסי מקרקעין – דירות, בתים צמודי קרקע, נכסים מסחריים, קרקעות.
 • דיירות מוגנת – הערכת שווי זכויות בעלים ב "דמי נפתח" ודייר מוגן .

עסקות קומבינציה / פינוי בינוי / תמ"א 38 - יעוץ ראשוני

 • בדיקה והערכת שווי זכויות בעלים.
 • בדיקת כדאיות כלכלית לביצוע העסקה.

רוצים לחלק נכס מקרקעין ויש לכם מחלוקת

 • הערכת שווי זכויות צדדים לצורך פירוק שיתוף
 • הערכת שווי לחלוקה הוגנת במשפחה – בין יורשים / בין בני זוג בגירושין.

אתם נדרשים לשלם וצריך התנהל מול מוסדות ממשלתיים :

 • רשות מקומית –שומות להפחתת תשלום היטל השבחה.
 • רשות מקרקעי ישראל –שומות להפחתת דמי היוו, דמי הסכמה,
 • רשות המיסים – שומות להפחתת מס שבח או מס רכישה

נפגעתם מתוכנית חדשה:

 • הכנת שומה לצורת תביעה בגין הפקעה
 • הכנת שומה לצורת תביעה בגין ירידת ערך לפי ס' 197

מנכ"ל החברה - יוסי לזר

מייסד החברה, מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין עם 35 שנות ניסיון בענף הבנייה. ב-12 שנים האחרונות ממונה כמומחה למתן חוות דעת מטעם בתי המשפט בישראל. בעל ניסיון מעשי מגוון ורב שנים בניהול פרויקטים מורכבים בהנדסה אזרחית ובתפקידי ניהול בכירים בארץ ובחו"ל.
בעל הכשרה מעשית, ידע וניסיון גם כבורר ומגשר מוסמך. חבר באיגוד המהנדסים ובלשכת שמאי מקרקעין בישראל.

ישוב סכסוכים בענף הבנייה והמקרקעין

הליכי גישור ובוררות

משרדנו עוזר לצדדים להשיג הבנה טובה יותר של התהליכים
 והאפשרויות לפתרון הסכסוך ובכך לחסוך להם כסף רב וזמן יקר.

הדרך היעילה לפתרון מחלוקות וסכסוכים:

לשמש כמשאב לניהול הליכי בוררות וגישור.
לשמש גורם ניטרלי מוסכם לטיפול במחלוקות במהלך הקמה של פרוייקט בנייה:
     + טיפול מוקדם במהלך הפרויקט בנושאים שנויים במחלוקת.
     + טיפול במחלוקות הנובעות משינויים ומעבודות נוספות.  

כתוצאה מכך:
  –  הגעה מהירה ל"שביתת נשק" ומניעת הסלמה בסכסוך.
  –  חיסכון משמעותי בעלויות ובזמן.
  –  שמירת הפרטיות ללא חשיפה תקשורתית.
  –  מניעת תחושות מרירות ותסכול.
  –  שיקום היחסים בין הצדדים והמשך הפעילות העסקית ללא "משקעים".

שירותי ייעוץ הנדסיים

חוות דעת מומחה

כמהנדס מומחה אני מביא לחוות הדעת נקודת מבט אובייקטיבית יחד עם הבנת התהליך.  וזאת תוך כדי בדיקת נכונותה של התביעה וזכאותה.

בהצעת השירות יתרון כפול:
  – הכנת חוות הדעת בתהליך מובנה, עקבי ויעיל. 
  – סיוע ללקוח בקבלת החלטה מושכלת לדרך המתאימה לפעולה.
 
התהליך המשמש להכנת עדות מומחה:
  –  ארגון מידע על הפרויקט.
  –  ניתוח של המידע.
  –  הכנת הצגה משכנעת של הנושא.
  –  הגשת חוות הדעת והמסמכים התומכים בלקוח.

ייעוץ וחוות דעת ניתנים בתחומים הבאים:
  –  ניתוח הגורמים, ההשפעות והעלויות בעיכוב ביצוע של פרויקטי בנייה.
  –  ניתוח נזק ישיר וכתוצאה משינויי תנאים, הפרעות וכשלים.
  –  ניתוח של עלות סיום שלב העבודה עקב הפסקת התקשרות חוזית.
  –  סיוע וליווי בתהליכי התחשבנות בעת סיום פרוייקט בנייה.
  –  אבחון וניתוח נזקים כתוצאה מליקויי בניה.

ייעוץ וליווי ליזם / לקבלן בפרוייקטים של בנייה

ניתוח עיכוב של פרוייקט
  –  איתור הנתיב הקריטי של הפרוייקט במהלך עבודת הבניה.
  –  איתור גורמים שורשיים לעיכובים בפרויקט.
  –  חישוב והערכה של והעלויות הקשורות לעיכובים בבנייה.

ניתוח הארכה, קיצור, או זירוז של זמן ביצוע לפרוייקט מבסיס החוזה
  –  קביעה אילו עיכובים הם קריטיים להשלמה הכוללת של הפרוייקט.
  –  מיפוי ואיתור אירועים שאינם מעכבים ושאינם מספקים בסיס לזכאות    
     ולהארכה של זמן החוזה.

הערכת השפעתם של מתן הוראות לשינויים ולשינוי היקף העבודה 
  –  הערכת ההשפעה על לוח הזמנים של הפרוייקט.
  –  חישוב  העלויות הקשורות בעיכוב השלמת הפרויקט.
  –  ניתוח וחישוב  אובדן יעילות ותפוקה.

 ניתוח נזק כתוצאה משינוי תנאים באתר העבודה
  –  מיפוי ואיתור גורמים שורשיים לשיבושים, לעיכובים ולחוסר יעילות בעבודה.
  –  הערכת עלויות הנובעות משיבוש עבודה, מעיכובים, מעבודה נוספת, ומחוסר יעילות.
  –  הערכת  תביעות נוספות לתקורה, כמו – עלויות הנובעות מאיבוד הזדמנות עסקית.

הכנה וניתוח  של עלות סיום ושל הפסקת התקשרות חוזית
  –  חישוב עלויות הפסקת עבודה של קבלן, חישוב עלות עבודת הקבלן.
  –  חישוב עלויות הכרוכות בביצוע השלמת העבודה. 

לשיחת ייעוץ
ויצירת קשר

כתובת המשרד: רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

כתובת המשרד: 
רח' הבנקים 3 קומה 3, חיפה.

גלילה לראש העמוד