יוסי לזר | הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

חוות דעת אמינה ומקצועית

בכדי להציג את עמדתך, להגן בפני תביעה, לצורך הגשת תביעה, להגיש השגה
 
ופתרון מחלוקות בהליך גישור ובוררות.

ב- 7 השנים האחרונות צברתי ניסיון רב בהכנה והגשה של חוות דעת מומחה הממונה מטעם בתי המשפט השונים

כמומחה סייעתי לבית המשפט ולצדדים לסכסוך להגיע להכרעות שיפוטיות ולפשרה בהליכי יישוב סכסוכים.reard       סיפורי הצלחה
מחלוקת בחשבונות

מחלוקת בחשבונות

הנושאים בהם ניתן לפתור מחלוקת בחשבונות: התחשבנות על סעיפי עבודה והתאמה למפרט החוזי – חשבונות חלקיים ובחשבון סופי של פרויקט בניה. התחשבנות בגין שינויים, תוספות ועבודות החורגות ממסגרת החוזה. חישוב

קרא עוד ←
מחלוקת כתוצאה משינויים בלוח הזמנים

מחלוקת כתוצאה משינויים בלוח הזמנים

הנושאים בהם ניתן לפתור מחלוקת כתוצאה משינויים בלו"ז • התחשבנות בגין שינויים בלוחות הזמנים במהלך הפרויקט – פיצוי / זיכוי • ניתוח עיכובים בפרויקט בניה וקביעת גורמים אחראיים. • ניתוח

קרא עוד ←
מחלוקת ליקויי בניה

מחלוקת ליקויי בניה

הנושאים בהם ניתן לפתור מחלוקת ליקויי בניה ליקויי בניה מסיבות תכנון ליקויי בניה מסיבות ביצוע ליקויי בניה מחומרים / מוצרי בניה

קרא עוד ←


כשל בתכנון

כשל בתכנון

טעויות בתכנון ואי התאמה לתקנות או לתקנים נובע לרוב כתוצאה ממחוסר ידע או עדכני בנדרש לתכנון בכדי לקבל תוצאה טובה ואיכותית של מוצר בניה או שיפוץ  התאמה לתקנות התכנון והבניה 

קרא עוד ←
ביצוע שגוי

ביצוע שגוי

ליקויים בעבודות הבניה נובע בעיקר מכוח עבודה לא מיומן שפועל בתחום הבניה ביצוע שגוי שתוצאתו כשל בתוצאת המוצר הסופי נובע מעובדים לא מקצועיים חסרי ידע בתהליכי עבודה נכונים ושיטות עבודה

קרא עוד ←
חומרים או מוצרים פגומים

חומרים או מוצרים פגומים

שימוש בחומרי בניה לקויים או פגומים או שאינם תואמים את ייעודם מקורי או את מקום השימוש בהם. שימוש בחומרים או מוצרים באיכות ירודה או ברמת שחיקה גבוהה שימוש בחומרים או

קרא עוד ←
דרכים לטיפול בליקויים

דרכים לטיפול בליקויים

לסווג ולאפיין את הליקוי הקיים. לבדוק את הסיבה / הגורם לליקוי. בדיקה והשוואת המבוצע ביחס לדרישות התכנון, המפרטים התקנים ותקנות התכנון והבניה. לקבוע את הגורם אחראי ליצירת הליקוי . לבדוק,

קרא עוד ←
"ערך השוק של נכס נגזר מתפיסת הבריות את תועלתו עבורם, את שלמותו החזותית ואף האסתטית שבו" (ציטוט מפס"ד בעליון 3577/93)

בכדי לקבוע אם ליקויי הבניה שהתגלו במבנה מהווה עילה לדרישת פיצוי על ירידת ערך הנכס נדרש להבדיל בין ליקויים / נזקים מבניים שהם ברי תיקון לליקויים שאינם ברי תיקון.

קיימים ליקויים / נזקים מבניים בנכס שהם ברי תיקון אך מותירים את הנכס לאחר התיקון עם מום / פגם גלוי / שם רע לנכס.

קיימים ליקויים / נזקים מבניים בנכס שהם ברי תיקון  אך אין כדאיות כלכלית לבצע את התיקון.

סיבות מוצדקת לירידת ערך בנכס נדלן:

כאשר קיימים במבנה ליקויי בניה הגורמים לנזקים מבניים או לנזקים חזותיים והנכס כולו או חלקו נותר עם פגם למשך חייו. 

כאשר קיימים במבנה ליקויי בניה הגורמים לנזקים מבניים כאשר נשללת ממנו הנאה מלאה מהנכס.       מהנדס מומחה


כמהנדס מומחה אני מביא לחוות הדעת נקודת מבט אובייקטיבית יחד עם הבנת התהליך. וזאת תוך כדי בדיקת נכונותה של התביעה וזכאותה.

בהצעת השירות יתרון כפול:
  - הכנת חוות הדעת בתהליך מובנה, עקבי ויעיל. 
  - סיוע ללקוח בקבלת החלטה מושכלת לדרך המתאימה לפעולה.
 
התהליך המשמש להכנת עדות מומחה:
  -  ארגון מידע על הפרויקט.
  -  ניתוח של המידע.
  -  הכנת הצגה משכנעת של הנושא.
  -  הגשת חוות הדעת והמסמכים התומכים בלקוח.

ייעוץ וחוות דעת ניתנים בתחומים הבאים:
  -  ניתוח הגורמים, ההשפעות והעלויות בעיכוב ביצוע של פרויקטי בנייה.
  -  ניתוח נזק ישיר וכתוצאה משינויי תנאים, הפרעות וכשלים.
  -  ניתוח של עלות סיום שלב העבודה עקב הפסקת התקשרות חוזית.
  -  סיוע וליווי בתהליכי התחשבנות בעת סיום פרוייקט בנייה.
  -  אבחון וניתוח נזקים כתוצאה מליקויי בניה.